Bociany w afryce online dating

Obserwacja pewnej pary wykazała, że samiec w okresie wysiadywania jaj dostarczał materiał 46 razy a po wykluciu piskląt 99 razy, natomiast samica, odpowiednio, 5 i 46 razy.Niewielkie początkowo nowe gniazda są rokrocznie powiększane przez systematycznie dokładany nowy budulec.W pewnym dużym gnieździe zaobserwowano 40 par wróbli i 5 par kawek.W innym: 10 par wróbli, 5 par mazurków, parę krasek i parę pustułek Piśmiennictwo: W Polsce zwykle w drugiej kwietnia (w Europie Zachodniej, do której bociany wracają wcześniej, jest to już w marcu) samica składa w odstępach dwudniowych 3-5 jaj.Gniazda użytkowane są przez wiele lat i przez wiele bocianich pokoleń. na kościele w Kościerzynach w powiecie brzeskim, którego budowę odnotowano w kronice parafialnej.

Obserwowano też kawki, pliszki, strzyżyki a nawet pójdźki, pustułki i kraski.

Przeciętna waga jaja to 110g, co stanowi około 3,4% wagi dorosłego bociana.

Ilość jaj zależy też od warunków atmosferycznych i obfitości pożywienia w danym roku. Jajeczka są często przewracane dziobem przez rodzica, by zapewnić przewietrzenie i równomierne ogrzewanie.

Każdego roku powstają nowe gniazda, ale tylko niektóre wykorzystywane są na stałe, co dowodzi, że bociany "testują" nową lokalizację.

Przy budowie nowego gniazda bocian chętnie korzysta z pomocy człowieka, tj.

Search for bociany w afryce online dating:

bociany w afryce online dating-12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “bociany w afryce online dating”